poniedziałek, 28 listopada 2011

Raport tygodniowy CATALYST

Zapraszam jeszcze raz do zaglądania na strony magazynu "To zależy" (pierwotnie "Magazyn bez nazwy") i czytania mojego cotygodniowego raportu dotyczącego rynku obligacji korporacyjnych CATALYST. Poniżej raport z tego tygodnia:


Wydarzeniem tygodnia na rynku CATALYST był z pewnością debiut pierwszych na tym rynku euroobligacji. Chodzi o nominowane w euro papiery PKO BP o wartości nominalnej 800 mln euro. Ich zapadalność ustalono na 21 października 2015 roku, a oprocentowanie stałe na 3,733%. Niska rentowność (1) jest uzasadniona dobrą jakością kredytową emitenta (Moody’s ocenia ją na A2), jednak powoduje ona, że oferta nie jest zbyt atrakcyjna dla inwestorów indywidualnych, którzy mogą uzyskać lepsze oprocentowanie choćby na rynku depozytów. Ponadto, emisja dokonała się w czasie, gdy euro jest stosunkowo silne do złotówki i naraża inwestora na ryzyko kursowe. Drobnych graczy odstrasza też z pewnością wysoki nominał jednej obligacji (50 000 euro).


21-25 listopad 2011 Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Suma
Obrót 4 081 (+45,18%) 1 008 (-80,73%) 5 089 (-36,74%)
Udział w obrocie 80,19% 19,81% 100%Średnia wartość transakcji sesyjnej 20,93 tys. zł. (-37,82%)


Choć wartość obrotów ogółem spadła, to znacznie zwiększyła się wartość obrotu sesyjnego. Nastąpił spadek zainteresowania transakcjami pakietowymi, których dokonano zaledwie dwie.

Podobnie, jak w ubiegłym tygodniu, największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się obligacje MBR0814. Obrót tymi papierami w transakcjach sesyjnych wyniósł 2,078 mln zł. (cena spadła z 101,50 na 101,35).

Drugie miejsce pod względem obrotów sesyjnych (choć zawarto na nim tylko jedną, za to znaczącą, transakcję) zajął papier MMP0816 którego emitentem jest Multimedia Polska, oferująca usługi dostępu do Internetu, telewizji (+VOD) i telefonii. Rentowność obligacji w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 7,92% (oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + 3 p.p., kupon półroczny). Cena wyniosła 100,5 zł. i nie zmieniła się. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW, co w pewnej mierze wyjaśnia niezbyt wysoki kupon. Na stronie emitenta możemy znaleźć pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IIIQ2011. Spółka w dziewięciu miesiącach 2011 roku zarobiła netto niemal tyle samo, co w analogicznym okresie roku ubiegłego – odpowiednio 56,380 i 56,284 mln zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (1) osiągnął względnie wysoki poziom 74,12% wobec 70,07% w roku ubiegłym. Niepokój budzi również niski wskaźnik pokrycia odsetek (3) (zaledwie 1,37 , w literaturze czasami podaje się, że wskaźnik ten powinien przekraczać poziom 2, a najlepiej aby był bliski 5). Porównując więc rentowność i zdolność do bieżącej spłaty zobowiązań spółki Multimedia choćby z opisywaną tydzień temu spółką MoBruk, papiery MMP0816 nie prezentują się zbyt interesująco.

Autor: Bartosz Wasilewski

(1) rentowność jest w tym przypadku równa oprocentowaniu, bo kupon będzie wypłacany rocznie.
(2) liczony jako suma zobowiązań do wartości aktywów.
(3) EBIT/koszt odsetek

P.S. A czy Ty polubiłeś już Wykresologię na facebook'u

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Z góry dziękuję za każdy komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...