poniedziałek, 24 stycznia 2011

Decyzja NSA będzie polityczna, bo być taką musi

Art 15 ustawy o CIT
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych
w art. 16 ust. 1.

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny ma ustalić, uchwałą 7 sędziów, czy koszty organizacji oferty publicznej są dla spółki kosztem uzyskania przychodów. Jak łatwo się domyślić, spółki publiczne i te, które publicznymi chciałyby być, sądzą że tak. Tymczasem fiskus - wręcz odwrotnie. Niektóre spółki przezornie nie wliczyły tych wydatków do KUP, żeby mieć święty spokój. Inne jednak wliczyły i teraz mają problem.

Problem mają też sędziowie, bo nie potrafią się zdecydować, która strona ma rację. Uchwała 7 sędziów NSA ma to zmienić i ujednolicić linię orzeczniczą, co jest celem szczytnym i godnych pochwały w świetle postulatu pewności prawa.

Tyle tylko, że czy uchwałę podejmie 7 sędziów, cała Izba czy pełen skład, nie zmieni to faktu że ich decyzja będzie czysto arbitralna. Wiem, wiem sędziowie NSA podlegają Konstytucji i ustawom. Tyle, że ustawy, ani tym bardziej Konstytucja, w sprawie II FPS 6/10 niewiele pomagają. Można argumentować, że wejście na giełdę w sposób pośredni wpływa na przychody uzyskiwane przez spółkę. Z drugiej strony wydatki te są ponoszone w bezpośrednim celu podniesienia kapitału zakładowego, a od takiego podniesienia podatków się nie płaci, więc trudno byłoby mówić tutaj o kosztach uzyskania przychodów. Jeśli ktoś potrafi obalić jedną lub drugą tezę na gruncie ustawy o CIT, byłoby fajnie, gdyby się zgłosił.


Wobec tego sędziowie rozstrzygną dziś, czy bardziej lubią fiskusa, czy rynek kapitałowy. Dodajmy, że od ich widzimisię (nie czynię z tego zarzutu!) zależy los około 600 mln złotych które fiskus chce zagarnąć od giełdowych spółek. Jeśli sąd orzeknie wbrew woli fiskusa, to ten pewnie zmieni ustawę, a konkretnie art 16 ustawy o CIT. Tyle tylko, że wówczas dotychczasowe roszczenia podatkowe nie będą mieć już uzasadnienia. Gra jest więc warta świeczki. Na uchwałę NSA powinni też czekać giełdowi gracze, bo negatywny obrót sprawy może zepchnąć WIG20 poniżej 2700 pkt.Gwoli formalności (dla prawników :P ) ściągnięte ze strony NSA:

Warszawa, 26 sierpnia 2010 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 56/10
Zagadnienie prawne przekazane NSA
( II FPS 6/10) 

 Czy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez spółkę akcyjną na podwyższenie kapitału zakładowego, a związane z emisją nowych akcji?
 
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 577/09

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Z góry dziękuję za każdy komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...